contact

Direct contact?

Bel dan gelijk ons kantoor.

Breda:076-5493000

Bedrijfsprofiel

SRB Remmers & Co is een allround financiële dienstverlener.

Onze klanten zijn met name ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf en DGA’s.

Vanuit onze vestiging in Breda kunnen wij door onze persoonlijke betrokkenheid snel en adequaat inspelen op veranderende wetgeving waarmee u tegenwoordig te maken heeft. De snel veranderende wetgeving brengt met zich mee dat wij onze vakkennis en vaktechniek goed op peil houden. Dit heeft dan ook onze voortdurende aandacht. Daarnaast zijn wij aangesloten bij de Fiscount Adviesgroep. Dit is een landelijk werkende adviesorganisatie ten behoeve van vaktechnische ondersteuning aan accountants-, administratie- en belastingadvieskantoren.


De sfeer bij SRB Remmers & Co is informeel. Dit past naar onze mening goed bij onze filosofie dat het tussen cliënt en adviseur goed moet klikken om met elkaar optimaal te kunnen functioneren.

Administratieve dienstverlening

Dit kan SRB voor u kan betekenen op het gebied van administratieve dienstverlening.
administratieve dienstverlening (de; v)

het inrichten, bijhouden en controleren van de boekhouding van ondernemingenSRB kan u helpen en ondersteunen bij:

Inboeken van financiële administraties

Samenstellen van jaarrekeningen

Opstellen van tussentijdse cijfers en kengetallenoverzichten

Verzorgen Aangiften Omzetbelasting

Begeleiding van startende ondernemers


Bovenstaand is slechts een kleine greep uit de mogelijke diensten die SRB aanbied. Graag nodigen wij u uit voor een persoonlijk gesprek waarbij wij samen bekijken, hoe SRB u en uw bedrijf kan ondersteunen en adviseren.

Bedrijfsadvisering

Om u een indruk te geven wat SRB voor u kan betekenen op het gebied van bedrijfsadvies volgt hier introductie en takenoverzicht.
bedrijfsadvies (het; o)

raadgeving: op advies van aanraden; van ondernemingen op financiële, organisatorische of logistieke vlakkenSRB kan u helpen en ondersteunen bij:

Advisering op bedrijfseconomisch gebied

Opstellen van haalbaarheidsstudies

Ondersteuning bij en het opstellen van prognoses en dergelijke

Begeleiding bij financieringsaanvragen

Begeleiding bij fusies en overnames


Bovenstaand is slechts een kleine greep uit de mogelijke diensten die SRB aanbied op het gebied van bedrijfsadvisering. Graag nodigen wij u uit voor een persoonlijk gesprek waarbij wij samen bekijken, hoe SRB u en uw bedrijf kan ondersteunen en adviseren.

Belastingadvies

Om u een indruk te geven wat SRB voor u kan betekenen op het gebied van belastingen volgt hier introductie en takenoverzicht.
belastingadvies (het; o)

raadgeving: op advies van aanraden; van ondernemingen op de verplichting tot het betalen van een geldelijke bijdrage in de lasten van de overheid: inkomstenbelasting, loonbelasting, vennootschapsbelastingSRB kan u helpen en ondersteunen bij:

Beoordeling ondernemingsvorm

Fiscale begeleiding bij herstructureringen

Fiscale advisering bij fusies en overnames

Vermogens- en nalatenschapsplanning

Verzorgen van Aangiften Vennootschapsbelasting, Inkomstenbelasting en Aangifte Successierecht.

Uiteenlopende fiscale advisering


Bovenstaand is slechts een kleine greep uit de mogelijke diensten die SRB aanbied op het gebied van belastingadvies. Graag nodigen wij u uit voor een persoonlijk gesprek waarbij wij samen bekijken, hoe SRB u en uw bedrijf kan ondersteunen en adviseren.

Loonadministratie

Om u een indruk te geven wat SRB voor u kan betekenen op het gebied van loonadministratie volgt hier introductie en takenoverzicht.
loonadministratie (de; v)

administratie, boekhouding van de lonenSRB kan u helpen en ondersteunen bij:

Verzorgen totale loonadministratie

Verzorgen aangiften Loonheffing

Verzorgen jaaropgave werknemers

Bruto-netto berekeningen


Bovenstaand is slechts een kleine greep uit de mogelijke diensten die SRB aanbied op het gebied van loonadministratie. Graag nodigen wij u uit voor een persoonlijk gesprek waarbij wij samen bekijken, hoe SRB u en uw bedrijf kan ondersteunen en adviseren.

Vacatures

Zou je graag deel uitmaken van ons team?
Bekijk dan onderstaand onze huidige vacatures.

SRB Remmers & Co is altijd op zoek naar nieuwe enthousiaste mensen om het team te versterken en om onze diensten te verbeteren. Mocht je interesse hebben om bij SRB te komen werken bekijk dan onze vacatures.


Momenteel hebben wij geen vacatures.